Home » 2013 » January » 04

Čija si senka, dušo moja

Čija si senka, dušo moja

  Povodom odlaska pesnika Slobodana Rakitića  Govorio nam je da smo “sagradili kuću na najlepšem mestu, od najtvrđe građe, od samih kostiju, od ruku i nogu, od naše krvi, očiju…” Pogađao ga je i mučio tragizam srpskog naroda, samozaborav, seobe, izolacija, nepravda. Borio se svojim najoštrijim oružjem – rečju – protiv podela, odvajanja, prekrajanja istorije, […]