Menu
Categories
staljin ukras, 1937
Ukras sa likom Staljina, 1937, povodom 20 godina od Revolucije
*