Menu
Categories
Sl. 005
Iako od 19. veka više nema pojava velikih epidemija ergotizma, u 20. veku se još samo sporadično javljaju trovanja ljudi raženom glavnicom
*