Menu
Categories
osvecenje nove kapele
Osvećenje nove kapele u pristustvu kraljice Marije, Vreme, 16.12.1935.
*