Home » Archives by category » Tema broja 005 (Page 2)

Olja Ivanjicki: Destrukcija po Leonidu Šejki

Olja Ivanjicki: Destrukcija po Leonidu Šejki

Tekst Olje Ivanjicki o jednom postupku destrukcije koju je izveo Leonid Šejka u vreme nastajanja Mediale, u vreme njegovog istraživanja Đubrišta. Časopis na kome je Šejka intervenisao Olja Ivanjicki čuvala je decenijama a fotografije ove destrukcije, uveličane  i uramljene prvi put su predstavljene javnosti na izložbi “Šejka u Kotoru kod Homena”, 2009. godine. Te godine, […]

Mediala, ko je ko

Mediala, ko je ko

Mediala nije bila formalno udruženje, iako je imala i svoj registar zvani Ured za registraciju i klasifikaciju i izvesna pravila, više je bila jedna družina mladih slikara, arhitekata, vajara, pesnika, filozofa, kompozitora, koja se prepoznala u traganju za integralnom umetnošću, za istinom u umetnosti i izrazu svakog ponaosob i u otporu prema učmlaosti i nedorečenosti vremena u kome […]

Page 2 of 212