Iz “Novog rečnika novih reči” Jovana Ćirilova (prvi deo)

Jovan Ćirilov, foto Laguna

Jovan Ćirilov, foto Laguna

Jedna od strasti Jovana Ćirilova bile su reči, njihova etimologija, značenje, poreklo. Objavio je nekoliko rečnika a jedan, nedovršen ostao je u zastavštini ovog erudite, pisca, teatrologa, leksikografa, pesnika i filozofa.

Prenosimo objašnjenja nekih reči iz  knjige Novi rečnik novih reči” (Bata, Beograd, 1991).

AUTOCENZURA – samocenzura umetnika koji se svojevoljno odriču nekih slobodoumnih prodora, u uverenju da oni neće biti prihvaćeni i da će doživeti zvaničnu cenzuru.

BEKGRAUND – (engl. background pozadina) u našem jeziku bekgraund se upotrebljava u većini značenja koja reč ima u engleskom: a) okolnosti u kojima se desio neki događaj, pozadina; b) vaspitanje, iskustvo, poreklo jedne osobe.

BOSONOGI LEKARI (kin. chijiao yisheng) narodni vidari u Kini bez fakultetskog obrazovanja koji svoje znanje prenose s kolena na koleno. Bosonogi lekari prihvaćeni u NR Kini kao sastavni deo medicinske službe.

Matijas Rust, slika Olje Ivanjicki

Olja Ivanjicki: Čuda se događaju na trgovima , a naročito ako su crveni – Matijas Rust, 1987. ©Fond Olge Olje Ivanjicki

CESNA – sportski avion tipa cesna ušao je u političku istoriju posleratne Evrope 28. maja 1987. godine kada je mladi zapadnonemački pilot-amater Matias Rust (Mathias Rust) uspeo neprimećen – da ironija bude veća na Dan graničara SSSR-a – sleti na Crveni trg u Moskvi. Dva dana kasnije smenjen je ministar odbrane SSSR-a. Naziv cesna avion je dobio po konstruktoru aviona Klajdu Sesni (Clyde Cesna), koji je svoj prvi avion konstruisao 1911. godine, kada je osnovao i firmu Cesna Aircraft Company. Umesto američkog izgovora sesna, kod nas se odomaćio izgovor cesna.

ČERVENA –  jugoslovenska novčanica crvene boje od sto „Markovićevih“ dinara, koju su sitni šverceri iz istočnih zemalja u svom žargonu prozvali červena. Ta reč, koju je stvorila praslovenska pijačna lingua franca na prelazu osamdesetih u devedesete godine, ušla je u upotrebu i među Jugoslovenima, naravno sa ironičnim prizvukom, ali i kao pomoćno sredstvo u sporazumevanju u zbrci oko starih, novih i konvertibilnih dinara.

ĆUTOLOG – nepravilno skovana reč za prisutne koji ne govore na sastancima, već ćute. Nepravilnost se sastoji u spajanju srpskohrvatskog glagola ćutati i grčkog nastavka –log od glagola ago vodim. Ta reč samoupravne socijalističke ere u SFRJ naročito je upotrebljavana i zloupotrebljavana u satiričnim tekstovima.

DISIDENT –(lat. dissidere, odvojiti se) otpadnik od nekog pokreta; opozicionar u zemljama „realnog socijalizma“ iz redova intelektualaca do perioda perestrojke. Najpoznatiji disident Aleksandar Solženjicim (rođ. 1918), ruski pisac proteran iz SSSR-a početkom 1974. godine.

DŽIP – (engl. jeep)  vrsta terenskog, najpre vojnog automobila. Popularni naziv dobio od skraćenice GP (čita se dži-pi, od general purposes – za opšte svrhe) krupno ispisane na karoseriji, uz mogući uticaj iena ličnosti iz Segalovog stripa o Popaju – Eugene the Jeep, koji je često bio naslikan na takvom vozilu.

ĐUBRETARAC – mantil za prelaznu sezonu, modna stilizacija kaputa kakve nose čistači ulica. Preko žargona, reč ušla u opštu upotrebu već pedesetih godina XX veka.

ESTRADA – (dranc. estrade podijum, od lat. via strata popločan put) zabavne veštine i zabavna umetnost. Kod nas reč ušla u upotrebu preko ruskog, gde je pojam estrade skovan prema mestu gde se ta vrsta umetnosti izvodi – na improvizovanim drvenim podijumima.

FLUKSUS – (nem. i engl. Fluxus) naziv koji je 1962. godine Džordža Macinius (George Macinius) dao grupi obnovitelja Dade u Zapadnoj Nemačkoj i SAD, na čijem čelu je bio on sam. Sa Fluksusom su bili povezani Fostel (Vostell), Alen Kaprov (Allan Kaprow), izdavač Dik Higins (Dick Higgins) i kompozitor Džon Kejdž (John Cage).

FRILENSER – (engl. freelancer, free slobodan, lancer kopljanik, srednjovekovni vojnik sa „slobodnim kopljem“ s kojim se prodaje feudalnom gospodaru koji ga najmi; najamnik) stručnjak koji nije stalno zaposlen, već prodaje svoje usluge onima koji ga angažuju za određeni posao.

GADŽET – (engl. gadget) svaka mala mehanička izmišljotina za neku korisnu upotrebu ili zabavu koja još nema specifičan naziv. Etimologija nejasna: škotska varijanta reči „gauge“ – mera, gaz, ili deformisana francuska reč „gâchette“ – metalni delić mehanizma sata ili revolvera. U današnjem obliku reč se pojavila već šezdesetih godina XIX veka među mornarima, a u Oksfordski rečnik unešena je tek 1933. godine.

Spaljivanje lutke dvojnice

Spaljivanje lutke dvojnice, jedan od hepeninga Olje Ivanjicki, Beograd, 1964.

HEPENING – engl. happen desiti se) dešavanje, prelazni oblik između likovne i scenske umetnosti.. „Slika u razvoju“ koju, pre svega, priređuju slikari, bez unapred pripremljenog teksta ili scenarija, najčešće na ulici, sa namerom da se prevaziđe štafelajsko slikarstvo. Termin prvi upotrebio američki umetnik Alen Kaprov (Allan Kaprow), 1959. godine, u svojoj akciji „18 hepeninga u šest slika“ u Rubin (Reuben) galeriji u Njujorku. Prvi hepening kod nas priredila Olja Ivanjicki u Beogradu.

HIPSTER – (engl. hipster, od  to be hip biti hladan, rezervisan, antiintelektualan) pripadnik antikulture mladih pedesetih godina XX veka, poreklom iz nižih društvenih slojeva. Karakteriše ga pomodarsko odelo i lak kišni mantil. Obožava džez i afrokubanski melos, nema većih intelektualnih pretenzija ni svoju ideologiju.

IMAGINARNI MUZEJ – termin koji je skovao francuski književnik Andre Malro (André Malraux 1901-1976) u svom delu „Psihologija umetnosti“ 1947. godine. Označava skup kulturnih dobara svih naroda, koji se, po svojim vrednostima, mogu smatrati opštom riznicom čovečanstva. Malo naglašava da ovaj termin ne obuhvata samo zapadnu kulturu već kulturu svih regiona i svih perioda.

JAPI (engl. yuppy skraćenica za A Young Urban Proffesional) japi fenomen je definisan kad se u SAD pojavila knjiga The Yuppy Handbook, u kojoj je prikazan mlad, sposoban i ambiciozan profesionalac između 20 i 30 godina. Bavi se svim poslovima koji donose novac.

KEMP – ( engl. sleng camp) stil koji se pojavio krajem šezdesetih godina XX veka kao povratak staroj odeći, dizajnu, romanima, filmovima i uopšte kiču od dvadesetih do pedesetih godina. Razlikuje se low camp . nesvesna afektacija i high camp – namerna afektacija. Poreklo pojma nejasno. Postoje indicije da bi reč mogla biti vezana za reč „campus“, stil određene, zatvorene univerzitetske sredine.

(Jovan Ćirilov , Novi rečnik novih reči, Bata, Beograd, 1991)

Podelite ovaj tekst

DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.