SANU: Naučno-stručni skup “Kultura: osnova državnog i nacionalnog identiteta”

SANU

Srpska akademija nauka i umetnosti u okviru ciklusa „Strateški pravci razvoja Srbije u XXI veku “ organizuje naučno-stručni skup „Kultura: osnova državnog i nacionalnog identiteta“, 
koji će se održati 24. i 25 novembra u SANU.

PRVI DAN (četvrtak, 24. novembar 2016)

10.00 – 10.20

• Pozdravni govor predsednika SANU
• Pozdravni govor ministra kulture

SISTEMSKI IZAZOVI KULTURE U SRBIJI

10.30 – 11.50

• Branko Kukić: Mesto kulture u dugoročnim strategijama države
• Gorica Mojović: Zakonski okviri kulturne politike i načini finansiranja kulture

• Ivana Stefanović: Institucije kulture i kultura institucija

• Zorica Tomić: Kulturna politika u razvijenim zemljama

(Pauza – 10 min.)

12.00 – 13.20

• Ivan Ivić: Uloga obrazovnog sistema u očuvanju kulturne tradicije

• Nebojša Bradić: Kulturna industrija i izazovi tržišta

• Divna Vuksanović: Uloga medija u stvaranju kulturnih obrazaca

• Irina Subotić, Tijana Bugarski Palkovljević, Višnja Kisić:

Muzeji u Srbiji juče, danas, sutra

13.30 – 15.00 (Koktel u klubu SANU)

13.30 – 14.50

• Predrag Piper: O ulozi nacionalne akademije u oblikovanju kulturne i jezičke politike

• Darko Tanasković: Srpsko kulturno nasleđe u pravnim

i pojmovnim koordinatama dokumenata međunarodne zajednice

• Radoslav Zelenović: Kulturna dobra kao neobnovljiv resurs

• Milovan Danojlić: Baština i elitna kultura pred izazovima modernog doba

15.00 – Diskusija

2016jubilejsanu_logoDRUGI DAN (petak, 25. novembar 2016)

IDENTITETSKE MATRICE

10.00 – 11.20

• Ivan Medenica: Globalizacija i pitanje kulturnog identiteta
• Laslo Vegel: Jugoslovenski i postjugoslovenski kulturni identiteti

• Nevena Daković: Problematizacija identiteta u savremenoj umetničkoj produkciji

• Borislav Stojkov: Uloga urbanizma u razvoju kulturnog identiteta grada

(Pauza – 10 min.)

KULTURNA BAŠTINA I SAVREMENI TRENUTAK KULTURE

11.30 – 13.40

• Draško Ređep: Getoizacija kulture ili regija kao propisano, suženo
i nedovoljno okruženje stvaralačke misli

• Milena Dragičević Šešić: Institucionalni i nezavisni akteri
u savremenoj kulturi
• Dijana Milošević: Nezavisna kulturna scena Srbije: odliv umetnika

(Pauza – 10 min.)

• Bojan Kovačević: Mogućnosti kreativnog upravljanja gradom
• Mileta Prodanović: Spomenička kulturna baština

• Novica Milić: Kultura u XXI veku – nacija i država u desetak kratkih teza

13.45 – 15.00 (Koktel u klubu SANU)

15.00– Diskusija

Podelite ovaj tekst

DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.