Home » Posts tagged with » Branislav

Branislav Nušić: Tragedija jednog naroda (Devetstopetnaesta)

\ \ \ \ \ \

Branislav Nušić: Tragedija jednog naroda (Devetstopetnaesta)

…I posle dugih patnji, dugog tumaranja i stradanja po snežnim albanskim planinama, kroz koje smo lutali ne znajući ni puta ni staze i koje smo zasejali grobovima naših dragih; izmoreni, izlomljeni, izgladneli, prozebli i ogoleli, počesmo iz raznih klanaca izbijati, sa raznih se strana pribirati i sa raznih visova slaziti ka obalama koje sunce greje. […]

Ben Akiba: Vladarske posete

\ \ \

Ben Akiba: Vladarske posete

Otvorite koje hoćete novine i zavirite u koju hoćete rubriku, pa ćete svakoga dana naći po jednu novu vest: te ovaj vladalac otputovao tamo, te onaj tamo. Uzmuvali se, pa samo jure kroz Evropu. Ja ne znam samo zbog čega, i na koji način, naiđe tako najedanput taj vladarski nastup za putovanje. Da li Njihova […]