Home » Posts tagged with » Grafički kolektiv

Grafički kolektiv, kolektivna slika i prilika svih nas

\ \ \

Grafički kolektiv, kolektivna slika i prilika svih nas

Da li će nestati GRAFIČKI KOLEKTIV ili će se, zbog novonastale situacije u kojoj je restitucijom prostor galerije promenio vlasnika, naći neko rešenje, kako bi se u životu održala jedna od najstarijih galerija u Beogradu? Grafički kolektiv je od svog osnivanja 1949. godine, kada je prva posleratna generacija umetnika grafičara osnovala grafički atelje, kontinuirano radio na […]