Home » Posts tagged with » Miodrag Danilović

Aleksandar Todorović: Istina i oslobađanje od iluzija jedini su način za sticanje slobode

\ \ \

Aleksandar Todorović: Istina i oslobađanje od iluzija jedini su način za sticanje slobode

U minulih nekoliko godina stvaralaštvo i izlagačka delatnost slikara Aleksandra Todorovića (1982) izgradili su se na domaćoj i globalnoj likovnoj sceni u pojavu prvog reda. Posvećen i neumoran kao stvaralac i organizator, Todorović se nametnuo beskompromisnim ličnim angažmanom i slojevitim slikarskim jezikom u kome se račvaju brojne staze i putevi. Njegove slike i crteži, ikone i “Ikonostasi […]

Autoportreti  Nadežde Petrović

\ \ \ \ \

Autoportreti Nadežde Petrović

Rad predstavlja izvod iz diplomskog rada Autoportreti rane srpske Moderne: prilog izučavanju modernizacije srpske umetnosti, odbranjenog na katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu 2008. godine  Epoha ranog srpskog modernizma u slikarki Nadeždi Petrović (1873-1915) ima jednog od svojih najizrazitijih predstavnika[1]. Njeno slikarsko delo, stvarano u duhu programa čije su ključne premise bile društvena […]

Svetomir Nastasijević – Istraživač umetničke tajne (2)

\ \ \ \

Svetomir Nastasijević – Istraživač umetničke tajne (2)

Treći stav: Istina U svome delu „Pisac in extremis: Ekspresionizam u nemačkoj književnosti dvadesetog veka“ američki naučnik Volter Sokel ističe kao načelne karakteristike moderne umetnosti raskid sa aristotelovskim konceptom mimezisa i usvajanje principa muzičke kompozicije u drugim umetnostima[1]. Dominacija strukturalnih principa muzike u građenju umetničkih dela ima svoju genezu i u sferi društvene istorije i […]

Svetomir Nastasijević – Istraživač umetničke tajne

\ \ \ \

Svetomir Nastasijević – Istraživač umetničke tajne

Uvertira Knjiga „Muzika kao opšti fenomen u umetnostima“  Svetomira Nastasijevića (1902 -1979)  objavljena je pre četiri decenije u prvom kolu časopisa „Zamak kulture“ (Vrnjačka Banja 1972). Ovo zanimljivo delo, pisano sa ambicijom da se omogući „ostvarenje jedne Totalne estetike čiji bi ključevi i merila bili muzički fenomeni čije moći prodiru u tajne svih umetnosti“, i da se […]

Robert Hodel: Nastasijević mi je postao blizak

\ \

Robert Hodel: Nastasijević mi je postao blizak

U skladu sa temom 26. broja „Avant Art Magazina“ razgovarali smo sa profesorom  Instituta za slavistiku Univerziteta u Hamburgu Robertom Hodelom (1959). Profesionalna biografija profesora Hodela u velikoj meri posvećena je istraživanjima srpske književnosti: doktorirao je 1994. godine na temi skaza u delu Nikolaja Ljeskova i Dragoslava Mihailovića, autor je knjige sabranih tekstova „Diskurs srpske […]

Miodrag Danilović: Neprohod

\ \

Miodrag Danilović: Neprohod

Neprohod – pisano na margini Nastasijevićeve pesme “Osama na trgu”, priču ilustrovao Dragan Jovanović To kuda neprohod im čudno mi se otvori put  Nađoh ga, u seni trema na ulazu. Maska mu beše polupana, lice umazano. Graja vinovnika gubila se u daljini. Nisam imao drugog izbora, sem da ga uvedem unutra, do matere čija se savest […]

Movements: White

Movements: White

Piše: Miodrag Danilović U četrvtak 11. aprila u 19 časova u Modernoj galeriji Lazarevac otvaranje izložbe fotografija performansa i video rad „Movements: White“, autora Sanje Latinović i Ranka Đankovića. Performans Movements:White prvi put je izveden u Galeriji ’73 u Beogradu, zamišljen je kao formalni i medijski eksperiment dvoje umetnika zainteresovanih za otvaranje pitanja zajedničkog ili […]