Home » Posts tagged with » Tema broja 021 (Page 2)

B.Nušić: Narodni poslanik (1) – Književni klub u kući Ilića

\ \

B.Nušić: Narodni poslanik (1) – Književni klub u kući Ilića

Branislav Nušić na početku nije uvek nailazio na razumevanje upravnika i cenzure, te su neki, danas nezaobilazni, komadi ponekad decenijama čamili u nekoj “donjoj” fioci i čekali da se vremena promene pa da mogu biti izvedena u Pozorištu na Trgu kod Spomenika. Među takvim komadima su i “Narodni poslanik” (1883), prvi Nušićev komad koji je […]

Ben Akiba: Vladarske posete

\ \ \

Ben Akiba: Vladarske posete

Otvorite koje hoćete novine i zavirite u koju hoćete rubriku, pa ćete svakoga dana naći po jednu novu vest: te ovaj vladalac otputovao tamo, te onaj tamo. Uzmuvali se, pa samo jure kroz Evropu. Ja ne znam samo zbog čega, i na koji način, naiđe tako najedanput taj vladarski nastup za putovanje. Da li Njihova […]

Branislav Nušić kao fotograf

\

Branislav Nušić kao fotograf

Branislav Nušić. Prva pomisao: književnik – dramski pisac – komediograf. I vrstan romanopisac, pripovedač, putopisac, esejista, osnivač moderne retorike u Srbiji. Novinar. Učesnik u Srpsko-bugarskom ratu 1885.  Politički zatvorenik. Diplomata. Hroničar starog i savremenog mu Beograda. Ali, pored svega toga, Nušić je nadareni fotograf, koji je dao značajan doprinos srpskoj fotografiji, i s praktične i […]

Branislav Nušić: Savamala

\ \ \

Branislav Nušić: Savamala

Za vreme turske vladavine nad Beogradom, sve do početka devetnaestog veka, Savska obala je bila potpuno pusta, i zvala se Savska jalija ili još češće kafanska mahala. Ako je i bilo kakvog naselja, bili su tu bostandžije, lađari i Cigani. I Mađari i Austrijanci i Turci za vreme svojih vladavina znali su samo za Dunavski […]

Branislav Nušić: Varoš kapija

\ \ \

Branislav Nušić: Varoš kapija

Onaj kraj od Saborne crkve pa ka Savamali nazivao se Varoš-kapija po kapiji koja je bila tu gde je docnije bila Valožićeva knjižara. Ta je kapija bila na onome šancu koji je opasivao celu varoš. Sve do bombardovanja 1862. godine, tu su kapiju čuvali turski nizami. Ta je kapija bila od kamena i debelih greda […]

Branislav Nušić: U blizini Uprave varoši Begrada

\ \ \

Branislav Nušić: U blizini Uprave varoši Begrada

Preko puta današnje Uprave varoši Beograda, na onome praznome placu, koji od Uprave odvaja Višnjićeva ulica, bila je nekada muslimanska tekija (tekija je vrsta kapele), u kojoj je bio grob nekoga znamenitoga pravovernika. Tragovi te nekadanje tekije i danas se još na tome placu poznaju. Ispred tekije bila je mala dvospratna kućica, gde je u […]

Branislav Nušić: Duh grada u imenima kafana

\ \ \

Branislav Nušić: Duh grada u imenima kafana

  Raznolikost naziva  Prve kafane nosile su imena po gazdama zgrade ili po gazdama radnje. Drugih imena i nazvanja nije bilo. Takva imena zadržale su pogdekoja od kafana i radnja i do danas, ukoliko još postoje, kao: Šiška-Lazina, Monaka, Kolarac, Hadži-Maksimova, Uroševa, Šiškova, Hajdukovićeva kafana, Panđelova, Pandilova, Taletova, Dumina, Najdanovića, Petka baštovana, Ginić, Pere Džambasa, […]

Branislav Nušić: Beogradske kafane – srce gradskog života

\ \ \

Branislav Nušić: Beogradske kafane – srce gradskog života

    Jedan od velikih i nezaboravnih hroničara beogradskog života, Branislav Nušić, ostavio nam je pored nezaboravnih komedija i mnogo drugih tekstova koji su opisivali život u Srbiji. Rođenom Beograđaninu, duhovitom i britkom peru, nisu promakli mnogi detalji koje je opisao u brojnim tekstovima o starom Beogradu. Tako nam je ostalo i jedno svedočanstvo o nečemu […]

Page 2 of 212