Menu
Categories
20170721_004026
Montirani arhitektonsko inžinjerski svemirski brod spušta svoju sfernu kupolu koja će postati grobnica ljubavnika, "Aida", foto: M. Pajević
*