Menu
Categories
Tag › Art Život
gornji milanovac, crkva, knez miloš
U bajci Vasilisa Prekrasna se opisuje na koji način su se nekada iz žita odstranjivala semena kukolja
Polje razi
Piter Brojgel Stariji, Hendikepirani (1568), Muzej Luvr, Pariz
*