Menu
Categories
Tag › srpsko slikarstvo
Sava Šumanović, Pijana lađa, 1927. Muzej savremene umetnosti, Beograd
*