Menu
Categories
Tag › Dimitrije Diso Janičić
Portret Nikole Tesle, reljef, autor Mirko Mrkić Ostroški
Olja Ivanjicki i Dragoš Kalajić, foto ©Fond Olge Olje Ivanjicki
Vladimir Pištalo, Sunce ovog dana, Agora, 2017.
Finderle, Jasna, Dani na Istoku
Mirko Kovac, Vrijeme koje se udaljava
Turoman
Jasna Finderle, PRESKOČENI, Pula 2014.
*