Home » 2012 » December » 24

Paralela Andrić i Njegoš

Paralela Andrić i Njegoš

Piše: Dimitrije Diso Janičić Dr Živko Đurković, Andrić i Njegoš, “Interpress” Beograd, 2012. Kakva je veza dva velikana srpske kulture – Petra Petrovića Njegoša i Ive Andrića? Poslednja knjiga već afirmisanog njegošologa prof. dr Živka Đurkovića, izašla je uoči obeležavanja 200 godina od rođenja Njegoša a uklopljena i u proslavu pola veka od Andrićeve Nobelove […]