Home » Posts tagged with » Tema broja 022

Ivan Tasovac: Slovo o Vuku

\ \ \

Ivan Tasovac: Slovo o Vuku

Slovo o Vuku – Obraćanje ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca na Međunarodnom naučnom skupu „Vuk Stefanović Karadžić“ u SANU, 5. decembra 2014.  Kada je baron Šiling 1819. godine u Petrogradu predstavio Vuka Stefanovića Karadžića kao autora čuvenog „Srpskog rječnika“ Konstantinu Konstantinoviču Rodofinikinu, ovaj ruski diplomata se naglas upitao kome je uopšte potreban takav rečnik. […]

Anđeoska vojska i Sveti arhangel Mihailo

\ \ \ \ \ \ \

Anđeoska vojska i Sveti arhangel Mihailo

„Otkuda moje oči na licu tvome, Anđele, brate“            Vasko Popa, Kalenić Anđeli prenose poruke. Grčka reč angelos znači vesnik a Oksfordski univerzalni rečnik daje ozbiljnu definiciju anđela: „duh čuvar ili božanski glasnik, onaj iz reda duhovnih bića koja su superiorna ljudima u moći i inteligenciji, koji su sluge i glasnici […]

Vukovim stazama: Tršić i Tronoša

\ \ \ \ \ \ \

Vukovim stazama: Tršić i Tronoša

  TRŠIĆ Reformator srpskog jezika i pisma, Vuk Stefanović Karadžić rođen je u selu Tršiću, blizu Loznice, u kući svog dede Joksima Bandule, rodom Hercegovca, koji je sa svog ognjišta u Hercegovini pobegao od turske odmazde. Deda je na vrhu sela, u senci okolnih šuma podigao kuću – pletaru. Kako je zabeležio sam Vuk, njegovu […]

Dragomir Ćulafić: VUK

Dragomir Ćulafić: VUK

Šta l` se desi, otkud tolko milje zatočenim s očima bez vida, te odoše brat smilje, kovilje, praveć melem što će da ih vida.   Ukaza l` se vidarevo čelo srpstvu cjelom sred magline guste, puni mjesec, razbistrilo vrelo, poj sa grane ptice zlatouste.   Šta l` se desi, šta li ono šiknu iz čestara, […]

Šta je Vuk Karadžić pisao Knjazu o nezadovoljstvu naroda (delovi)

\

Šta je Vuk Karadžić pisao Knjazu o nezadovoljstvu naroda (delovi)

U Zemunu, 12. aprila 1832.  Vaša Svjetlosti, Premilostivi Gospodaru!  Svaki čovjek želi znati šta drugi ljudi o njemu sude, misle i govore; vladaocima i upraviteljima naroda to je osobito potrebno: zato nebrojeno blago troše da bi to doznali, a opominjem se da ste, Vaša Svjetlosti, preko magistrata i nahije varoši beogradske, za vrijeme moga prezidentstva […]

Čardak ni na nebu ni na zemlji (narodna bajka)

\ \

Čardak ni na nebu ni na zemlji (narodna bajka)

Bio jedan car, pa imao tri sina i jednu kćer, koju je u kavezu hranio i čuvao kao oči u glavi. Kad devojka odraste, jedno veče zamoli oca da joj dopusti da iziđe s braćom malo pred dvor u šetnju, i otac joj dopusti. Ali tek što iziđe pred dvor, u jedan mah doleti iz […]