Home » Posts tagged with » Tema broja 016

Zanimljivosti o Viljemu Šekspiru

\ \

Zanimljivosti o Viljemu Šekspiru

Jedan od najpoznatijih svetskih pisaca uspeo je da do današnjih dana ostane prilično misteriozan. Postoje brojne teorije o „pravom identitetu” barda iz Stratforda na Ejvonu, postoje i oni koje takve teorije niti eventualni dokazi ne mogu pokolebati u uverenju da je Viljem Šekspir zaista napisao sve svoje drame kao i da je jedan od najbriljantnijih […]

Šetnja po Šekspirovoj Italiji

\ \ \ \

Šetnja po Šekspirovoj Italiji

  VERONA „U lepom gradu Veroni, gde ova Radnja se zbiva…” – Romeo i Julija, Prolog Ne znamo da li su Romeo i Julija stvarno postojali, mada je davno pre Šekspira veliki italijanski pesnik Dante pominjao dve posvađane porodice koje su se zvale Monteki (Montecchi) i Kapuleti (Cappeletti). Sam Šekspir je za svoju poznatu tragediju […]

Svet kao pozornica – Pozorište Glob u Londonu

\

Svet kao pozornica – Pozorište Glob u Londonu

 U elizabetanskoj Engleskoj, u koju je renesansa stigla sa malim zakašnjenjem, popularnost drame je toliko rasla da su vlasti zabranile da se predstave igraju na ulici i 1576. godine došlo je do gradnje prvog pozorišta, u severnom predgrađu Londona, koje je nazvano Teatar.  U vreme kada je Viljem Šekspir, stigao u London, a to se […]

Misterija Viljem Šekspir

\ \

Misterija Viljem Šekspir

Skoro da se ni o jednom drugom piscu ne zna tako malo kao o Šekspiru. Ličnost ovog pisca čija su dela poznata čitavom svetu još je zagonetka. Viljem Šekspir, engleski pesnik i dramski pisac koji se smatra za najvećeg pisca na engleskom jeziku i dramaturga svetskog glasa, kršten je 26. aprila 1564. godine u Stratfordu […]