Home » 2013 » May » 31

Kodeks Milovana Vidaka

Kodeks Milovana Vidaka

Milovan Vidak, slikar i član Mediale još 1952. godine napisao je ovaj Kodeks.   I          Čistota i jasnoća subjektivnog viđenja polaže pravo na istraživački začetak.   II         Istinsko viđenje dolazi iz samog predmeta.   III        Osloboditi se straha i želje za oživljavanjem anahronizma i preživelog sveta.   IV        Srušiti Hegelov zid.   V         Ovladati izvođačkom […]

Nemački glumci su robovi

Nemački glumci su robovi

Piše: Željka Bašić-Savić Nedavno sam u nemačkoj štampi pročitala kako otkazi “pogađaju” radnike, novinare, službenike, ali ne i glumce. Naime, otkaz je glumcima deo svakodnevice. Kao i robovlasnički ugovori. Možda je to interesantno za glumce i sve „one druge oko njih“ u Srbiji. Evo priče. Šermin Langhof prelazi iz of teatra Balhaus u pozorište „Maksim […]