Home » 2013 » October » 27

Mihailo Đoković Tikalo: Osećanje svih vremenskih odlomaka

\

Mihailo Đoković Tikalo: Osećanje svih vremenskih odlomaka

Mihailo Đoković Tikalo, Izbor iz opusa, Galerija Hexalab, Beograd, 26.10.2013 – 30.11.2013.  Posle tri decenije, u Beogradu otvorena Tikalova izložba “Tikalovi pseudoistorijski pejzaži ozareni su svetlošću ideje koja je pokrenula Medialu na prve podvige dalekih pedesetih. To je ideja integralne slike… Ideja utopijska, koja i ne teži da bude ostvarena, već da stalno podgreva čežnju […]