Home » 2014 » March » 01

Nižinski i Nurejev, igrači po kojima prepoznajemo dvadeseti vek

\

Nižinski i Nurejev, igrači po kojima prepoznajemo dvadeseti vek

Ako bi se dvadeseti vek posmatrao kroz prizmu baleta, svakako bi to bio vek novih igračkih tendencija, avangarde, pomeranja granica klasične igre. Dvadeseti vek je vreme kada je balet doživeo brojne prekretnice i promene. Među mnogim baletskim umetnicima od kojih ćemo neke predstaviti i u okviru temata Igra, dva imena izdvajaju se kao graničnici vremena, […]