Home » 2014 » August » 03

Jaša Grgašević: Bez otadžbine

\ \

Jaša Grgašević: Bez otadžbine

Iz knjige “Srbija na Golgoti“, odlomak objavljen u Krfskom zabavniku, januara 1917. godine (dodatak Srpskih novina) Evo nas na Jadranu: Vojska koja silazi sa surovih, negostoljubivih, snežnih planina ne peva. MRka je i oblačna kao što su mrke i oblačne i ove sure gore na obalama plave Adrije. Poznat joj je kraj. Na ovo more, […]