Home » 2014 » August » 13

Herojska pogibija braće Ribnikar, osnivača Politike

\ \ \

Herojska pogibija braće Ribnikar, osnivača Politike

Među herojskim žrtvama Prvog svetskog rata, već 1914. godine, u samo dva dana, poginula su i dva brata – osnivača Politike – Vladislav i Davorin-Darko Ribnikar, obojica kao oficiri u činu kapetana srpske vojske, i kao prekaljeni borci iz oba Balkanska rata. Politika je na naslovnoj strani 2. i 3. septembra 1914. godine objavila vest […]