Home » 2016 » July » 10

Dokument jednog vremena i kulturna zaostavština budućim generacijama

\ \ \

Dokument jednog vremena i kulturna zaostavština budućim generacijama

Događaji i priče iz Muzeja, preuzeto sa: Press centar UNS Sunčica Lambić Fenjčev, kustos Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin Kuriozitet muzeja u Zrenjanjinu jeste činjenica da je nastao iz umetničke kolonije u Ečkoj, da je ona zapravo iznedrila muzej. Da li je takav, „obrnut“ redosled stvari učinio da muzej i kolonija postanu neodvojiva celina, […]