Home » 2014 » November » 18

Dragomir Ćulafić: VUK

Dragomir Ćulafić: VUK

Šta l` se desi, otkud tolko milje zatočenim s očima bez vida, te odoše brat smilje, kovilje, praveć melem što će da ih vida.   Ukaza l` se vidarevo čelo srpstvu cjelom sred magline guste, puni mjesec, razbistrilo vrelo, poj sa grane ptice zlatouste.   Šta l` se desi, šta li ono šiknu iz čestara, […]