Home » 2015 » May » 28

Aleksandar Todorović: Istina i oslobađanje od iluzija jedini su način za sticanje slobode

\ \ \

Aleksandar Todorović: Istina i oslobađanje od iluzija jedini su način za sticanje slobode

U minulih nekoliko godina stvaralaštvo i izlagačka delatnost slikara Aleksandra Todorovića (1982) izgradili su se na domaćoj i globalnoj likovnoj sceni u pojavu prvog reda. Posvećen i neumoran kao stvaralac i organizator, Todorović se nametnuo beskompromisnim ličnim angažmanom i slojevitim slikarskim jezikom u kome se račvaju brojne staze i putevi. Njegove slike i crteži, ikone i “Ikonostasi […]