Home » Posts tagged with » književnost i film

Književnost i film – dve strane iste linije

\ \

Književnost i film – dve strane iste linije

Ne može se poreći da velika književnost stvara slike. Možda je tačnije reći da književnost budi slike u nama i kao takva književnost je mesto rođenja kinematografije kao umetnosti pokretnih slika. Utisci i ushićenje koje stvaraju ove dve umetnosti su isti, ali kao da dolaze sa dve strane naših čula (ili sa dve strane istog […]