Menu
Categories
Tag › priča
Foto ©Željka Bašić-Savić
Nadežda Petrović, Gračanica, Kosovski božuri, 1913.
foto: George Hodan
Ilustracija: Dragan Jovanović
Magare
Džon Sel Kotman: Zamak Karnarvon, Yale Center for British Art, SAD
foto: Zsolt Dreher, via http://www.freeimages.com/
 ‹ prev
*