Rukopisi slavnih otkrivaju tajne vaših potpisa

Hans Holbajn Mlađi, Portret Erazma iz Roterdama, 1523,Muzej Luvr, Pariz

Hans Holbajn Mlađi, Portret Erazma iz Roterdama, 1523,Muzej Luvr, Pariz

Psiholog i grafolog Zorica Matejić Đuričić kroz rukopise slavnih otkriva tajne vaših potpisa.

 

Vaš rukopis grafologu otkriva sve što skrivate u sebi, kreativca, porodičnu osobu, psihopatu, pa čak i vaše tajne seksualne nagone. O potpisima i rukopisima slavnih ličnosti planete i njihovim karakternim crtama govori međunarodno priznati grafolog i redovni profesor razvojne psihologije na Defektološkom fakultetu Zorica Matejić Đuričić, autorka hit knjige Otisak duše – Grafologija (Plato).

Ako pogledate svoj potpis, potražite šta se krije iza njega kroz potpise koji su iza sebe ostavili Merlin Monro, Betoven, Ted Kenedi, Džon Lenon…

Naša sagovornica je s naučne strane obradila osnovne karakteristike ličnosti, jer način kako ispisujemo svoje ime i prezime slika naše fizičko, mentalno i emocionalno stanje i doprla do postojanih i promenljivih delova ljudske duše.

U sudskoj praksi grafologija je stekla najviši ugled kao nezamemljiv deo postupka veštačenja. Rukopis skriva i otkriva važne delove vaše ličnosti. Rukopis ili ”zapis mozga” koji je poslao poruku ruci otkriva ko smo mi, kako mislimo, šta osećamo i želimo, kako se ponašamo, kako se pokazujemo i prikazujemo drugima. Tekst zabeležen rukom je poput ”mentalne fotografije”, trag ili otisak akutnog psihičkog stanja ali i projektovani produkt celovite ličnosti. Veliki deo naše ličnosti je potpuno nepoznat, nedostupan i nesvestan. Taj deo se takođe spontano, bez kontrole, otkriva kroz pisanje i rukopisni zapis. Dakle, rukopis otkriva ličnost u celini, fizičko stanje, temperament, snagu, energiju i vitalnost, opštu inteligenciju i posebne sposobnosti, talente i veštine, socijalnu otvorenost i komunikativnost, sklonosti i naklonosti, emocionalna stanja i raspoloženja, stepen kontrole i impulsivnosti, opuštenost i napetost, motivacije, stavove, uverenja i verovanja – sve je to skriveno u slovima, objašnjava nam Zorica Matejić Đuričić.

 Postoje uredni, aljkavi, haotični rukopisi… Pisanje može biti sitno ili krupno, pomereno u levu ili desnu stranu, istoredno i ujednačeno, neujednačeno… Pa krenimo redom, a vi se pronađite gde pripadate.

– Ako vam je rukopis iskošen u desnu stranu, govori o emocionalno toploj i darežljivoj osobi, a jak pritisak pri pisanju otkriva energičnu, liderstvu sklonu ličnost, okruglasta slova upućuju na nizak nivo agresivnosti.

Vermer. pisanje

Jan Vermer: Dama sa služavkom piše pismo, oko 1671, Nacionalna galerija Dablin, Irska

– Ako vam je čitljiv rukopis, okolini šeljete poruku: Hoću, mogu i znam da dobro komuniciram sa ljudima. Ukoliko je teško čitljiv rukopis, poruka je suprotna. Međutim, nemojte odmah da klonete, ako se ovo ne slaže s onim što nosite u sebi, jer izuzetaka ima toliko da se ovo pravilo dovodi u pitanje, objašnjava naša sagovornica, i tvrdi da čitljiv rukopis, koji čuva sve odlike klasičnog školskog pisanja, ne upućuje na najiskreniju, najotvoreniju i najjasniju komunikativnost, već, naprotiv, na pretvaranje i foliranje. Bolji deo grafološke analize otkriva, spolja gledano, jednostavnu, otvorenu srdačnu, komunikativnu osobu kaja poštuje i praktikuje pravila lepog ponašanja. Sve u svemu pristojna ličnost. Štampano pismo manje govori o ”vlasniku” od njegovog pisanog rukopisa. Pisati štampano, znači pisati sporije, sa više koncentracije, to je još jedan znak vaše potrebe da držite konce u svojim rukama i kontrolišete druge, ali i sutuaciju oko sebe. Nikada ne otkrivate karte do kraja, jer uvek nešto važno skrivate o sebi, posebno ako naglo sa štampanih prelazite na pisana slova.

– Osobe sa kombinovanim štampano-pisanim rukopisom, „štampajući“ češće poručuju laž nego istinu. Možda ste nekada dobili ljubavno pismo sa pisanim rukopisom, a reč ”volim te” napisana štampanim slovima. zapitajte se šta se krije iza, upozorava profesorka Matejić Đuričić.

Iza segmentiranog pisanja, onog u različitim redovima i pasusima, skrivaju se najopasnije grafološke crte, opasnih kriminalaca i ličnosti sa psihopatskim tendencijama. Takve osobe ne mogu da vole, poštuju i vrednuju drugog čoveka. Mračni nagon za uništenjem kod njih je jači od nagona za životom. Veliki proredi između slova znače veliku emocionalnu udaljenost od ljudi i oštećeni kapacitet za uspostavljanjem bliskosti sa drugima. Naš grafolog je analizirala ovakvo pisanje jednog od masovnih ubica u Americi, čije ime nije htela da otkrije, jer sud to zabranjuje.

Potpuno nečitljiv rukopis sreće se kod osoba kojima nije mnogo stalo do odnosa sa javnošću, ili koje imaju ozbiljnih teškoća u opštenju sa drugima. Budući da su okrenute sebi, zatvorene u sebe i duboko uvučene u sopstveni misaoni proces izdvojene su iz sveta realnosti, objašnjava sagovornica i priča da ispisano, povezano pišu visoko inteligentne osobe, da se manja čitljivost rukopisa češće pronalazi kod naučnika nego kod umetnika. Lekari nečitko pišu i još nečitkije se potpisuju, jer imaju potrebu da postave socijalnu branu, očuvaju socijalnu distancu i tako iskažu svoju poziciju nedodirljive moći.

– Bazalna linija odnosi se na zamišljenu analizu po kojoj pišemo dok slovima popunjavamo blanko prostor papira. Pogled na različite rukopise lako otkriva da linija koju sledimo može da bude sasvim prava, relativno prava, pomerena na dole ili na gore, nepostojanog pravca i neujednačenog smera, čas gore, čas dole, ili lučno oblikovana. Za grafologa beli papir na kome pišemo jeste sam život koji živimo, a trag koji ostavljamo na papiru, to je naš način odnošenja prema životu u svim njegovim aspektima i trajanju, otkriva profesorka.

Oskar Vajld rukopis

Pismo i rukopis Oskara Vajlda

Margine su beline na papiru oko rukopisa, i u zavisnosti kakve su mogu dosta o nama otkriti. Osobe koje ne ostavljaju prazne bele margine su radoholičari, a oni koji ostavljaju sve četiri velike bele margine oko sebe postavljaju sva četiri zida oko svoje ličnosti. To su socijalno povučene osobe, imaginativne, sklone zatvaranju u svoj vlastiti svet mašte, u kojoj često zbrkano povezuju dimenzije prošlosti i budućnosti. Takve ličnosti, kako upozorava naša sagovornica, nisu raščistile same sa sobom i postavljaju ograde prema svetu. Osobe koje pišu prilepljeno uz levi kraj papira su okrenute prošlosti. Prošlost doživljavaju sa osećanjem prijatne, romantične sete, i zato prema budoćnosti postavljaju jake imaginarne barijere.

 – Takvi često govore u prošlom vremenu, jer radije prepričavaju protekli dan, nego što govore o planovima u sutrašnjem danu. Omiljene su im fraze koje odišu žalom za mladošću. Oni koji pomeraju rukopis u desnu stranu, odnosno imaju široku levu marginu teže budućnosti. Puni su planova i inicijativa za budućnost. Ipak, oni koji su previše okrenuti budućnosti najčešće čine to da bi se distancirali od bolnih iskustava iz prošlosti, prema kojoj postavljaju imaginarnu barijeru. Širenje leve margine je pozitivan grafološki znak koji otkriva inicijativne, efikasne, marljive, brze i visoko spontane ličnosti, objašnjava profesorka Zorica Matejić Đuričić i ističe da ukoliko je ova grafološka crta prenaglašena, otkriva osobe koje se nedovoljno brižljivo odnose prema životu, koje su odveć komotne i površne u odnosima sa drugim ljudima, i pomalo nemarne i rasipne prema stvarima.

Potpis na fotografiji Merilin Monro

Potpis na fotografiji Merilin Monro

– Suženje leve strane, idući od gore na niže, sreće se kod osobe koja zastajkuje i gubi spontanost u pisanju. Takav tekstopisac od nečega strepi, pribojava se prodora nekih nesvesnih sadržaja u svest. Takve osobe brižljivo se odnose i prema stvarima, nikada ništa ne bacaju, čuvaju, štede i škrtare. Bez leve i desne margine pišu ličnosti koje teško uspostavljaju odnose sa drugim ljudima. Zatvorena osoba koja ne priznaje pravo na drugačije mišljenje, teško se stavlja u poziciju drugih i teško razume druge ljude, jer nedovoljno dobro poznaje i razume samu sebe. Veliku gornju marginu pri pisanju ostavljaju ličnosti sa nedovoljno jakim samopoštovanjem, ugroženim samopouzdanjem i relativno niskim samocenjenjem i ona sebe postavlja ispod drugih, povija glavu, savija ramena, obara pogled i ”spušta” se niže od mesta koje joj pripada. Osobe koje pri pisanju visoko započinju red i tako formiraju malu gornju belinu su sa visokim samopouzdanjem i samopoštovanjem. Ne poštuju gornju marginu, ali poštuju sebe. One na papiru pokazuju da su spremne da ”progutaju” drugog gazeći zamišljenu liniju koja ih deli od socijalnih veličina, jer veruju u vlastite sposobnosti i vrednosti. Na papiru pokazuju da ne postoji niko formalno viši i značajniji. U životu, one sigurno koračaju napred uverene da poseduju vrednosti i kvalitete po kojima se izdvajaju od drugih, objašnjava profesorka Matejić Đuričić. 

Osobe koje ostavljaju nedovršenu (neispisanu) stranu i prelaze na drugi list, ostavljajući veliku donju belinu, na poseban način određuju svoj odnos prema budućnosti. Najčešće, reč je o projektovanom strahu od neizvesne budućnosti, ili o strahu od suočuvanja sa problemima koji realno postoje i predstoje, a koji se doživljavaju kao nepremostiva životna teškoća.

autogram Teda kenedija

Ted Kenedi, autogram karta

– Takvi tekstopisci preplavljeni su strahovima i strepnjom. Usavršili su mehanizam potiskivanja kao osnovni mehanizam odbrane, kaže sagovornica.

– Oni koji pri pisanju ostavljaju malu donju belinu na papiru skloni su odlaganju stvari. Nesigurne su ličnosti sa poljuljanim samopouzdanjem i samopoštovanjem. Odlažu problem, jer strepe od ishoda. Dakle, ako pišete do samog kraja papira pokazujete, na osnovu ove analize, da vam uvek nedostaje prostora – vazduha, otkriva profesorka Matejić Đuričić.

Izlomljena leva margina, koja predstavlja marginu društva, znak je koji govori o ”skretanju s pravog puta”. Ispitivanja su pokazala da ispitani kažnjenici, prestupnici i kriminalci koje je sustigla društvena kazna, gotovo bez izuzutka ovako pišu.

– Izlomljena desna margina je još jedan u seriji ”opasnih” grafoloških znakova. Neravnine desne margine ukazuju na visok stepen impulsivnosti i teškoće u postizanju i održavanju kontrole. Ako ste u ovoj grupi, skloni ste svađama, sukobima i saobraćajnim udesima. Kod strogo simetričnih margina sve je u savršenom redu. Brižljivo se odnosite prema životu i imate potrebu za skladom, redom, harmonijom i sve što dotaknete pokušavate da pretvorite u lepotu, priča naš grafolog.

Betoven, potpis

Potpis Ludviga van Betovena

Destruktivci precrtavaju potpis

Podcrtavanje, ivičenje, nadcrtavanje, precrtavanje, i uopšte, povlaćenje različitih linija oko, ispod, preko ili iznad imena i prezimena još jedan su upadljiv grafološki znak. Linija, koja precrtava, križa i poništava, pripada grupi opasnih grafoloških signala. Ona je alarm za postojanje autodestruktivnih tendencija u ličnosti, upozorava grafolog.

 Betovenova haotičnost u ponašanju

U knjizi “Otisak duše” profesorka Matejić Đuričić analizirala je potpise slavnih ličnosti i time otkrila ko su i kakvi su zapravo idoli miliona. Besmrtni Ludvig Van Betoven prilikom potpisivanja se nije držao ravne linije pisanja, već je pisao krivudavo, čas na dole, čas na gore, čas ravno.

– To je ličnost kojoj je nedostao balans u mnogim stvarima. Za osobe sa potpisom poput Betovenovog, prosto se lepe mnoga “ne”, nepostojanost mentalne energije, nestalnost raspoloženja, nepredvidivost i haotičnost u ponašanju, neodlučnost u definisanju ciljeva, neistrajnost u njihovoj realizaciji… Ohrabruje jedino činjenica da ih narušena mentalna ravnoteža ne ugrožava previše, jer imaju dovoljno savitljivosti koja ih štiti od “pucanja”, objašnjava sagovornica.

Užarena seksualnost Teda Kenedija

Ako zavirimo u klan jedne od najčuvenijih američkih multimilijarderskih porodica sa našim grafologom, otkrivamo da je Ted Kenedi u potpisu imao prenaglašenu – dominantnu donju zonu (završno slovo “Y”). To je za našu profesorku znak „užarene seksualne zone“.

Sigmund Frojd: rukopis

Sigmund Frojd: rukopis

Energija Sigmunda Frojda

Rukopis osnivača psihoanalize, koji je sve tumačio kroz seks, Sigmunda Frojda sa prenaglašenom donjom zonom, iskošenenim na desno otkriva emocionalnu darežljivost, a diskretna promena veličine slova visok stepen empatije za druge.

– Dobra doza njegovog uglastog pisanja odaje snagu, odlučnost, beskompromisnost. Ako produžavate slova na dole poput ovog seksologa skrivate avanturistički, nemiran duh, koji svoju seksualnu energiju „investira stalno u nove objekte“. Ako pravite krugove kod oblikovanja slova u donjem delu iskazujete strah i nesigurnost u seksualnom funkcionisanju, fizičkoj snazi i zdravlju.

Neprihvatanje Silvije Plat

Genijalna i velika pesnikinja Silvija Plat čitavog života se trudila da ispuni neostvarene životne ambicije svoje majke – neuspele književnice. Bila je posebno i preosetljivo biće, pokušavala je da nađe izlaz u umetnosti, ali je okončala život samoubistvom u tridesetoj godini. Stavila je glavu u rernu i ugušila se plinom. Njen rukopis menjao se u zavisnosti od psihičkog stanja.

– Složena struktura ličnosti. Ogromna mentalna energija, koja se uzalud rasipa, karakteristična za osobe koje nikada nisu prihvatile sliku o sebi, kaže grafolog.

Oto fon Bizmark

Potpisa Ota fon Bizmarka

Bizmarkov zid od ljudi

– Nemački državnik Bizmark je pisao zbijenim slovima sa velikim proredima između reči, a to otkriva veliku potrebu za kontaktom i bliskošću, dok proredi između reči upućuju na zid koji se postavlja prema drugim ljudima. Očigledno da je u pitanju nerešeni bilans između bliskosti i distance. Ovakve ličnosti, uprkos naglašenoj potrebi za ljubavlju i pripadanjem, stalno grade određenu socijalno branu. Najčešće, to rade zbog neverice i sumnje koja prati svaku njihovu akciju i izbor, jer sumnjaju u ispravnost postupaka drugih ljudi i paranoično doživljavaju realnost.

Vajld, Oskar, potpis

Oscar Vajld, karta sa posvetom

Emocionalna distance Oskara Vajlda

Pisac kultnog “Dorijana Greja”, Oskar Vajld, pisao je sa velikim proredima između reči, koje ostavljaju veliku belinu i to ima mogućnost dvojnog dešifrovanja. Takvo pisanje svedoči o brzom i ritmičkom pisanju. Ove odlike vezuju se uz ličnosti, koje su kadre da brzo i tečno misle, intelektualno su jake i efiksane osobe. Istovremeno ovakvo pisnaje ukazuje na teškoće kod uspostavljanja bliskih, intimnih, emocionalnih i društvenih veza.

– Osobe koje ovako pišu ograđuju sebe od drugih, ili se drugi ograđuju od njih. Njima trajno preti problem emocionalne distance i socijalne izolacije. Sve u svemu, to su osobe sa paradoksom strukture ličnosti: visoka intelektualna integrisanost i niska emocionalna integracija, naglašava grafolog.

 Rukopis Merilin Monro odaje psihopatu

Iako smrt glumice Merilin Monro nije rasvetljena do kraja, možda njen rukopis donekle otkriva trag. Imala je slab pritisak perom pri pisanju. Ali nije slučajno da je birala i meka pera, jer se osobe prepoznaju i po njemu. Tako i ličnosti kao i pera mogu biti tvrde, ili meke, a u ovu drugu kategoriju spadala je i ova najpoznatija plavuša svih vremena. A, jedan od najozbiljnijih signala grafološkog odstupanja od ovog tipa neujednačenog pritiska, sreće se u rukopisu koji otkriva slab pritisak pri pisanju, a naglašeni na početku ili na kraju slova, koja se ističu na papiru.

– Osobe koje ovako pišu pripadaju pishopatskim ličnostima, koje su sklone nasilju i nekontrolisanom pražnjenju agresije. Ko zna, možda nije ni čudno što je Merilin Monro bila sklona ekscesima, različitim tipovima koje je birala za ljubavnike i na kraju nemogućnosti da se suoči sa životom.

Potpis Save Šumanovića

Potpis Save Šumanovića

Slabost Save Šumanovića

Ekstremne varijacije u pritiskanju pri pisanju, po principu slabo – jako, vezuju se za ličnosti kod kojih je dijagnostikovan poseban oblik paranoidne šizofrenije.

– Proslavljeni srpski slikar Sava Šumanović je tako pisao ovim kombinovanim slabo – jakim pritiskom. Obratite pažnju na njegov slab i isprekidan pritisak pri potpisvanju . To otkriva doživljaj lične slabosti, nedostatak vere i samopouzdanja i sliku o sebi krhke, porculanske lepote. To su ipak samo početne ideje na kojima bi se gradila studiozna analiza Šumanovićevog psihološkog profila, ukazuje Zorica Matejić Đuričić i napominje da naglašen pritisak u donjim produžecima slova otkriva osobu sa snažnim potrebama za samopotvrđivanjem, isticanjem i dominacijom. Veoma slab pritisak u gornjim produžecima pripadaju rukopisu ljudi – sanjalica.

 Poruka Džejn Fonda

Krupno pisana slova, kako ih je ispisala slavna holivudska zvezda Džejn Fonda, znače samo jednu poslatu poruku: Hoću da me vidite.

– Ove ličnost pripadaju sloju socijalno otvorenih osoba. Otvorenost prema zbivanjima u spoljašnjoj sredini, dobar kontakt sa drugim ljudima, aktivitet i inicijativnost, visok stepen realiteta i racionalnosti. Veća zainteresovanost za svet spoljašnjih događaja nego za vlastitu i tuđu unutrašnjost, ukazuje naš grafolog.

Niksonov potpis

Ričard Nikson: potpisi koji su se godinama menjali

Pad s vlasti i na papiru

Bivši američki predsednik Ričard Nikson imao je lepši početak i rukopis, od svog potpisa od kraja. Na kraju putanje vlasti i slova se troše, bar kako pokazuje Niksonov potpis. On je, po tumačenju naše sagovornice, očito doživeo pad sa vlasti kao opšti pad vitaliteta i životne radosti. Slabiji pritisak pri potpisu, narušena horizontalna pisanja, ali pre svega izgubljena čitljivost slova, koja se razvlače u nit, grafološki su signal doživljaja: Sve je izgubljeno.

 Egoncentrizam Džona Lenona

Specifičan potpis Džona Lenona otkriva egocentrizam i samoljublje.

– Potpis mu je otisnut u samom centru. Lenon je dakle u domenu grafološkog odstupanja, sa visokim stepenom egocentrizma, samoljublja. Inače, doživljaj samo prividne samodovoljnosti, vezuje se za pisce koje svoje ime i prezima postavljaju u središte lista ispod osnovnog teksta. To su osobe u znaku “Ja pa Ja”, ali se po tumačenju Matejić – Đuričić, potpisuju u centru lista kao vapaj za promocijom lične veličine. Zato su kod ovih osoba slova imena uvek krupnija od teksta, otkriva grafolog.

Potpis Martine Navratilove

Potpis Martine Navratilove

Čaplinova agresivnost

Rukopis američkog glumca Čarlija Čaplina bio je prepun oštrih crta koje podsećaju na igle. To potvrđuje da je bio izuzetno agresivna ličnost sa jakim “kompleksom Napoleona”, otkriva grafolog.

Maska Navratilove

– Teniserka Martina Navratilova ima uzlazni potpis koji otkriva osobu sa snažnom potrebom za usponom na društvenoj lestvici, ali je istovremeno to ličnost sa jakom maskom, zaključuje grafolog. Zajedničko kod svih sa ovim potpisom jeste ulaganje ogromne mentalne energije u sliku o sebi, koju emituju svetu, o čemu izdajnički svedoči rukopis satkan od slova, koja u potpisu uvek “beže naviše”, objašnjava profesorka Matejić Đuričić.

Pismo i rukopis Džeki Kenedi Onazis

Pismo i rukopis Džeki Kenedi Onazis

 Depresija Žakline Kenedi

– Silazna linija potpisa, koju je imala nekadašnja prva dama Amerike Žaklina Kenedi Onazis, otkriva jaku socijalnu nelagodu i doživljaj strepnje, kod i od društvenog pojavljivanja. U odnosu na rukopis osnovnog teksta, sa upadljivom odlikom vertikalnog pisanja, koje upućuju na uzdržanu, dobro kontrolisanu, emocionalno hladnu osobu, potpis otkriva ličnost preplavljanu depresivnim osećanjem sa jako sniženim tonusom. Naglašena uvećana slova inicijala Ž. K. šalju poruku vapaja “pisca” da bude javno zapažen, pozitivno vrednovan i prihvaćen od sredine, otkriva grafolog.

potpis E. A. Poa

Edgar Alan Po i stilizovani potpis

Pisanje inicijala imena i prezimena

Originalno oblikovana i zatvorena forma slova rukopisa Edgara Alana Poa otkrivaju visoke umetničke sklonosti, dubok ekspertski doživljaj sveta i punu posvećenost umetnosti. Kaliografsko pismo, a kako kaže naša sagovornica, uvek pripada malim ili velikim umetnicima, bez obzira da li odabrani sadržaji pripadaju estetici lepog. Ovaj veliki pesnik je, kao i dosta ljudi, prvo upisivao inicijale imena i prezimena, a potom ubacivao potrebna slova da se ime i prezime dešifruje. To otkriva kreativnost na ivici pune i potpune bizarnosti.

 Edgar Alan Po stilizovao slova

Lučano Pavaroti, potpis

Lučano Pavaroti, potpis

– Upozoravajući znak skriven je i u preteranoj “istovetnoj, rigidno krutoj stilizaciji slova”, a zna se sve što je kruto nikako nije dobro, jer kada jednom pukne teško se sastavlja. Edgar Alan Po je to i dokazao, završivši u jednom sanatorijumu za umobolne posle teškog raspada ličnosti i neviđenog alkoholičarskog delirijuma, podseća grafolog.

 Pavarotijeva pripadnost porodici

– Kod potpisa operskog tenora Lučana Pavarotija uočava se da je lično ime kao “vagom prikačeno za lokomotivu”. To znači visoka privrženost porodici, jak doživljaj zajedništva, sicilijanski duh pripadanja lozi predaka. Potpis emituje slavu, kome je ovenčano javno JA, priča grafolog.

 Vladimir Đuričić

Podelite ovaj tekst

DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.